تماس با ما

021-28429338

ایمیل

info@petrokoushaco.com

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه  9 الی 17 – پنجشنبه 9 الی 12

کالیفون (گام روزین ) ماده ای چسبناک است که مخلوطی از انواع صمغ ها مانند الکلهای دی ترپن ، آلدهیدها و هیدرو کربنها می باشد